Apakah Boleh Puasa Syawal Sebelum Membayar Hutang Puasa?

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Kincaimedia – Akibat suatu hambatan tertentu membikin sebagian orang tidak melaksanakan puasa Ramadhan secara penuh. Tetapi, kebanyakan orang tidak lantas mengqadha puasanya, apalagi ada nan memilih untuk melaksanakan puasa syawal terlebih dahulu. Lantas, apakah boleh puasa Syawal sebelum bayar hutang puasa?

Dalam literatur kitab fikih, dijumpai beberapa keterangan nan menjelaskan mengenai tanggungjawab untuk menyegerakan qadha puasa Ramadhan nan tertinggal. Kewajiban ini kudu didahulukan dari penyelenggaraan puasa syawal, lantaran merupakan perintah nan wajib dikerjakan.

Sebagaimana dalam kitab I’anah at-Thalibin, juz 4, laman 294 berikut,

وعبارة الزواجر الحادي عشر أي من شروط التوبة التدارك فيما إذا كانت المعصية بترك عبادة ففي ترك نحو الصلاة والصوم تتوقف صحة توبته على قضائها لوجوبها عليه فورا وفسقه بتركه كما مر فإن لم يعرف مقدار ما عليه من الصلوات مثلا  قال الغزالي تحرى وقضى ما تحقق أنه تركه من حين بلوغه

Artinya : “Redaksi dalam kitab az-Zawaajir, mengenai urutan nan ke sebelas dari syarat-syaratnya taubat adalah mengqadha ibadah, ialah andaikan maksiat nan dilakukan akibat meninggalkan ibadah di masa silam, maka dalam meninggalkan shalat dan puasa misalnya, untuk dapat mengabsahkan taubatnya, dia kudu mengqadha terlebih dulu lantaran mengqadhanya diwajibkan sesegera mungkin dan dihukumi fasik jika ditinggalkan seperti keterangan nan telah lewat.

Bila tidak diketahui jumlah nan wajib dia qadha seperti dalam kasus shalat misalnya, maka menurut al-Ghazali wajib baginya meneliti dan mengqadha nan telah nyata dia tinggalkan mulai masa balighnya.”

Akan tetapi, bagi seseorang nan mau melaksanakan puasa syawal diperbolehkan untuk menggabung niat qadha puasa dan puasa syawal, sehingga dapat memperoleh kedua pahalanya secara bersamaan. Sebagaimana dalam kitab al Asybah wa al Nazhair berikut,

ولو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو نذرًا أو كفارة ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: كذا إن أطلق. فألحقه بمسألة التحية

Artinya : “ Seandainya seorang puasa pada hari Arafah misalnya,  dia melaksanakan puasa qadha, nazar, alias kafarat, kemudian dia beriktikad beserta puasa Arafah, maka menurut Imam Al Barizi puasanya sah dan memperoleh pahala dari kedua puasa tersebut. Beliau berbicara ‘ Demikian pula jika secara mutlak’. Imam Al Barizi menyamakan kasus ini dengan kebolehan menggabung shalat tahiyatul masjid.”

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tanggungjawab qadha puasa nan tertinggal kudu didahulukan dari penyelenggaraan puasa syawal, lantaran merupakan perintah nan wajib dikerjakan. Tetapi, seseorang nan mau melaksanakan puasa syawal diperbolehkan untuk menggabung niat qadha puasa dan puasa syawal, sehingga dapat memperoleh kedua pahalanya secara bersamaan.

Demikian penjelasan mengenai apakah boleh puasa Syawal sebelum bayar hutang puasa?. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam. [Baca juga: Bolehkah Puasa Syawal Tidak Full 6 Hari?]

Selengkapnya
Sumber Bincang Syariah
Bincang Syariah