Biografi Ibn Hajar Al-haitami: Mufti Muda Yang Memilih Hidup Sederhana

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Kincaimedia – Nama komplit beserta gelar Ibn Hajar al-Haitami adalah Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa’di al-Makki al-Anshari asy-Syafi’i.

Beliau dilahirkan di Mahallah abi al-Haitam, Mesir bagian barat, pada bulan Rajab tahun 909 H. Beliau adalah seorang ustadz nan dikenal menggeluti keilmuan di bagian fikih madzhab Syafi’i, mahir kalam dan tasawuf.

Ibn Hajar al-Haitami sudah yatim sejak kecil. Ia hafal Al-Quran sejak usia nan tetap sangat muda. Keadaan beliau sebagai yatim membuatnya diasuh oleh Imam Syamsuddin bin Abi al-Hamayil dan Syamsuddin asy-Syinawi. Imam Syamsuddin asy-Syinawi kemudian memindahkan al-Haitam ke Maqam Ahmad al-Badawi. Disitu, beliau mulai mempelajari dasar-dasar keilmuan. Pada tahun 924 H beliau pindah ke Masjid Al-Azhar, belajar pada ulama-ulama Mesir.

Kegemilangan beliau membikin guru-guru beliau memberikan izin untuk mengajar dan fatwa sejak sebelum berumur 20 tahun. Beliau menguasai beragam ilmu, diantaranya adalah tafsir, hadis, pengetahuan kalam, fikih, ushul fiqh, pengetahuan waris, pengetahuan hisab, nahwu, sharaf, pengetahuan ma’ani, pengetahuan bayan, pengetahuan manthiq dan tasawuf.

Pada akhir tahun 933 H, beliau pindah ke Mekkah untuk tujuan berhaji hingga beliau tinggal disana. Setelah itu, beliau kembali ke Mesir dan berhaji kembali berbareng family pada akhir tahun 937 H. Perjalanan haji beliau nan ketiga dilakukan pada tahun 940 H. Sejak itu, beliau tinggal disana untuk mengajar, berfatwa dann menulis karya ilmiahnya.

Sebuah kisah pernah menyebut tentang kesederhanaan beliau dalam menjalani kehidupan. Istri beliau pernah meriwayatkan bahwa al-Haitami pernah berkata: “Aku suka keadaan fakir berasas pilihanku sendiri, kupilih untuk diriku sendiri apa nan ada di sisi Allah. Adapun bumi maka semuanya sama bagiku, bumi lewat, umurnya pendek dan kehidupannya hina”.

Guru-Guru

Ia mempunyai banyak guru, antara lain:

 1. Zakaria al-Anshari
 2. Syaikh Abdul Haq as-Sanbathi
 3. Asy-Syams al-Masyhadi
 4. Asy-Syams as-Samhudi
 5. Al-Amin al-Gumari
 6. Syihabuddin ar-Ramli
 7. Ath-Thablawi
 8. Abu al-Hasan al-Bakri
 9. Syamsuddi al-Laqqani adh-Dhairwathi
 10. Asy-Syihab bin an-Najjar al-Hanbali
 11. Asy-Syihab bin ash-Sha`igh
Karya

Imam Ibnu Hajar al-Haitami termasuk merupakan penulis kitab nan cukup produktif, dan beliau banyak menulis di bagian fikih. Diantara karya-karya beliau adalah berikut ini,

 1. Kitab Tuhfatu al-Muhtāj Syarh al-Minhāj (10 jilid besar), sebuah kitab fiqih dalam Mazhab Syafi’i nan sampai saat ini dipakai dalam sekolah sekolah tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.  Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj (8 jilid besar) karangan    Imam ar-Ramli (wafat 1004H). Kedua-dua kitab ini adalah tiang tengah dari Mazhab Syafi’i, tempat kembali Ulama’-ulama’ Syafi’iyah dalam masalah-masalah kepercayaan di Indonesia sampai sekarang
 2. Fath al-Jawād
 3. al-Imdād
 4. al-Fatāwā
 5. al-‘Ubad
 6. Fatāwā al-Hadītsiyyah
 7. Az-Zawājir fi Ightirāf al-Kabāir
 8. As-Showā’iq al-Muhriqoh fi Radd Az-Zanādiqah 

Akhir Hayat
menjelang akhir hayatnya, al-Haitami konsentrasi dalam mengajar di Makkah al-Mukarromah. Pada tanggal 23 rajab tahun 974 H, beliau meninggal dunia, dishalatkan di Masjid al-Haram Makkah dan di shalatkan di bawah pintu kabah, kemudian dikuburkan perkuburan al-Mala disamping sahabat Abdullah bin Zubair.

Selengkapnya
Sumber Bincang Syariah
Bincang Syariah