Hukum Puasa Syawal

Sedang Trending 1 bulan yang lalu

Kincaimedia– Bagaimana norma puasa 6 Syawal? Pasalnya, tak sedikit orang nan bertanya mengenai masalah ini? Nah berikut penjelasan mengenai norma puasa Syawal.

Menurut Syekh Abdul hami asy Syarwani dalam kitab Hawasyi Tuhfatul Muhtaj bi Syarah al-Minhaj, laman 457 mengatakan bahwa puasa 6 hari Syawal [setelah] Ramadhan, mengandung keistimewaan nan sangat besar. Pasalnya, pahala puasanya sama dengan puasa setahun penuh.


إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر لما تقرر فلا تتميز تلك إلا بذلك وحاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضا بلا مضاعفة ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضا وقضية المتن ندبها حتى لمن أفطر رمضان وهو كذلك إلا فيمن تعدى بفطره ؛ لأنه يلزمه القضاء فورا بل قال جمع متقدمون يكره لمن عليه قضاء رمضان أي : من غير تعد تطوع بصوم ولو فاته رمضان فصام عنه شوالا سن له صوم ست من القعدة ؛ لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه

Artinya; “Barangsiapa nan berpuasa enam hari selain Ramadhan, dia bakal mendapatkan pahala puasa seumur hidup. Hal ini telah ditetapkan, dan tidak ada keistimewaan bagi puasa tersebut selain itu. Kesimpulannya, orang nan berpuasa enam hari selain Ramadhan setiap tahun, pahalanya sama dengan berpuasa wajib seumur hidup tanpa penggandaan pahala. Dan orang nan berpuasa enam hari selain Ramadhan, pahalanya sama dengan berpuasa sunnah seumur hidup tanpa penggandaan pahala.

Begitu pula, orang nan berpuasa tiga hari setiap bulan, dia juga mendapatkan pahala nan sama. Mengenai qada (mengganti puasa nan ditinggalkan) dari teks ini, dianjurkan bagi orang nan berbuka puasa Ramadhan, baik dengan sengaja maupun tidak. Kecuali bagi orang nan berbuka puasa dengan sengaja, dia wajib menggantinya segera.

Bahkan, beberapa ustadz terdahulu mengatakan bahwa dimakruhkan bagi orang nan mempunyai tanggungjawab qada Ramadhan (tanpa berbuka dengan sengaja) untuk berpuasa sunnah, meskipun dia telah kehilangan puasa Ramadhan dan berpuasa di bulan Syawal sebagai gantinya. Hal ini lantaran orang nan kehilangan puasa wajib, dianjurkan untuk menggantinya,”.

Sementara itu Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab, Jilid VI, laman 427 bahwa dalam ajaran Syafi’i, bahwa norma melaksanaka puasa 6 Syawal hukumnya adalah sunnah. Sementara dalam ajaran Maliki, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Muwatha’, norma puasa Syawal adalah makruh.

فقال أصحابنا : يستحب صوم ستة أيام من شوال ; لهذا الحديث قالوا : ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال فإن فرقها أو أخرها عن شوال جاز . وكان فاعلا لأصل هذه السنة ; لعموم الحديث وإطلاقه . وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود . قال مالك وأبو حنيفة : يكره صومها . قالمالك في الموطإ : ” وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته ، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ، ورأوهم يعملون ذلك ” هذا كلام مالك في الموطإ . ودليلنا الحديث الصحيح السابق ولا معارض له .

Artinya; “Para sahabat kami berkata: Sunnah hukumnya untuk berpuasa enam hari di bulan Syawal. Berdasarkan hadits ini, mereka mengatakan: Dianjurkan untuk berpuasa secara berturut-turut di awal Syawal. Jika dipisahkan alias diakhirkan setelah Syawal, maka diperbolehkan. Hal ini berasas inti dari hadits ini, ialah keumuman dan keluasannya. Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang perihal ini di kalangan kami. Demikian pula nan dikatakan oleh Ahmad dan Daud.

Malik dan Abu Hanifah mengatakan: Makruh untuk berpuasa enam hari di Syawal. Malik berbicara dalam Muwatta’: “Aku tidak memandang seorang pun dari mahir pengetahuan dan fiqih nan berpuasa enam hari di Syawal. Dan tidak sampai kepadanya info tentang perihal itu dari salah seorang pendahulu. Dan para mahir pengetahuan membenci perihal itu dan takut menjadi bid’ah. Dan orang-orang nan kasar dan tolol bakal menganggapnya sebagai bagian dari Ramadhan, padahal bukan. Jika mereka memandang adanya kelonggaran dalam perihal ini dari para mahir ilmu, dan mereka memandang mereka melakukannya.” Ini adalah kata-kata Malik dalam Muwatta’. Dalil kami adalah hadits sahih sebelumnya, dan tidak ada nan menentangnya.”

Terkait keistimewaan puasa sunnah Syawal, terdapat dalam hadist nan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW berfirman bahwa pahala orang nan melakukan perihal tersebut seolah-olah telah berpuasa selama satu tahun penuh.

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسمعيلقال ابن أيوب حدثنا إسمعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa’id dan Ali bin Hujr semuanya dari Isma’il dan Ibnu Ayyub berbicara :

Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far telah mengabarkan kepadaku Sa’d bin Sa’id bin Qais dari Umar bin Tsabit bin Harits Al Khazraji dari Abu Ayyub Al-Anshari radliallahu ‘anhu, bahwa dia telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah saw bersabda;

“Siapa nan berpuasa Ramadlan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawwal, maka nan demikian itu seolah-olah berpuasa satu tahun,”. (HR. Muslim No. 1164).

Dengan menjalankan puasa enam hari Syawal, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT, serta menegakkan disiplin diri dalam beribadah.

Mari jadikan bulan Syawal sebagai momen untuk memaksimalkan kebaikan ibadah dan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Puasa enam hari Syawal menjadi salah satu kunci untuk meraih keistimewaan tersebut.

Selengkapnya
Sumber Bincang Syariah
Bincang Syariah